Ženska dvosložna imena

Dvosložna imena (i nadimci) na -a s dugouzlaznim akcentom U VOKATIVU dobijaju nastavak -o. Tako će biti Sara - Saro, Jana - Jano, Maja - Majo, Eva - Evo, Iva - Ivo, Lena - Leno, Ljilja - Ljiljo, Anđa - Anđo, Mara - Maro, Maša - Mašo, Lola - Lolo, Tića - Tićo, Lara - Laro, Mira - Miro, Ceca - Ceco, Goca - Goco, Vida - Vido, Rada - Rado.

Ukoliko imaju kratak akcenat, oblik vokativa ostaje istovetan obliku nominativa kao u imenima Ana, V(j)era, Duška, Anja, Sanja, Sonja, Saška, Sandra, Olja, Vesna, Majda, Tanja, Vanja, Jasna, Dunja, Višnja, Mima, Kaća, Tea, Lea.

Kod ženskih dvosložnih imena koja imaju dugosilazni akcenat ili dugouzlazni nastao od dugosilaznog, uobičajeniji su oblici istovetni nominativu: Marta, Mirka, Branka, Mirna, Milka, Darka, Divna, Zdravka, Vojka, Ljerka, Zorka, Ada, Tara, Tina, Lepa, Cv(ij)eta. 
Na samim roditeljima ili onome koji nosi neko od ovih imena je da odluče kako će im glasiti vokativ pošto nisu pogrešni oblici u kojima se jasno čuje dugouzlazni akcenat kao kod Tino, Mirko, Ado, Taro...

NAPOMENA 1. Sva trosložna i višesložna ženska imena imaju isti oblik nominativa i vokativa: Jelena, Jovana, Tatjana, Mirjana, Olivera, Ksenija, Aleksandra, Marija, Slađana, Bojana, Milena, Gorana, Zorana. Dragana, Violeta, Zorica, Darija, Gabrijela, Leontina, Ljubica, Leposava, Vladislava, Vladana, Svetlana, Katarina. Izuzetak od ovog pravila su imena na -ca. Danica - Danice, Jelica - Jelice, Sunčica - Sunčice i sl.
NAPOMENA 2. Sva strana i odomaćena ženska imena na suglasnik imaju iste oblike nominativa i vokativa: Karmen, Doris, Margit.

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.